Novinky

Vlastenec Josef Jan Frič

Dnes upozorňujeme na knihu, která vyšla už před dvaceti roky, ale zůstala skrytá větší pozornosti - Kapitola z dějin českého zpravodajství za první světové války (1914–1918). Ukazuje na vlasteneckou aktivitu zakladatele ondřejovské hvězdárny Josefa Jana Friče. 
O českém odboji za první světové války bylo již mnoho napsáno, stále zde však nacházíme kapitoly, jež je třeba "objevit" a připomenout odborníkům i širšímu okruhu zájemců o naši nedávnou minulost. Patří k nim i pozoruhodná historie zpravodajského kanálu, vytvořeného na počátku světové války pražským průmyslníkem Josefem Janem Fričem a jeho obchodním zástupcem v Itálii (později ve Švýcarsku) Zdeňkem Rohlou a od prosince 1916 využívaného ke spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Jedinečný charakter a funkci tohoto kanálu, zřízeného původně pro informaci soukromé osoby, dokumentuje edice zachovaných strojopisných opisů dešifrovaných depeší mezi Fričem a Rohlou, psaných specifickým neviditelným inkoustem. Tajná korespondence, jež nebyla dosud ve své úplnosti známa ani odborným badatelům, podává osobité svědectví o prvním odboji a jeho protagonistech a výmluvně zachycuje peripetie zápasu, v němž se rodí samostatný československý stát. Pro dějepisectví představuje pak jediný přímý doklad fungujícího, dobře zakonspirovaného a nikdy neprozrazeného spojení mezi domácím a zahraničním odbojem.
Obálku knihy uvidíte a objednat můžete zde.