Novinky

Martina Pavelková obdržela Inspirativní komunitní cenu ESPD Keese Zwaana

Cena byla udělena za její neúnavnou obětavost a nadšení pro šíření znalostí, za inspiraci a vzor pro mladou generaci a za její roli v rozvoji a koordinaci přeshraniční sítě amatérských slunečních fyziků.

Inspirativní komunitní cenu ESPD Keese Zwaana uděluje Evropská divize sluneční fyziky (ESPD) Evropské fyzikální společnosti (EPS).