Novinky

Vyhlašujeme grantovou podporu na propagaci ESO

ESO neboli Evropská jižní observatoř, je ve světové astronomii skutečným esem. Provozuje nejvýkonnější soustavu dalekohledů na světě a staví budoucí největší dalekohled na Zemi. Česká republika je členským státem od roku 2007. V každé členské zemi Evropské jižní observatoře je určen zástupce pro propagaci a popularizaci ESO. V České republice pracuje dokonce tým několika lidí pod vedením Anežky Kabátové z Astronomického ústavu AV ČR. A právě odsud přichází nabídka finanční podpory.


Propagace ESO s důrazem na vědecké výsledky, zapojení České republiky do ESO.

Forma propagace je téměř libovolná - akce, výstavy, pořady, vybavení a pomůcky spojené s propagací ESO atd. Jedinou podmínkou je primární určení veřejnosti či školám, může to být např. i zaplacení honoráře přednášejícímu.


Hvězdárnám, planetáriím, vědeckým a přírodovědným centrům, astronomickým kroužkům, pobočkám a sekcím České astronomické společnosti, ale také třeba knihovnám atd. Budete-li mít nejistotu, zda do skupiny oslovených patříte, zeptejte se, odpovíme.


Až 22 000 Kč na projekt (jedná se o maximální částku).
Kritérii pro výběr projektů k finanční podpoře budou přínos veřejnosti či školám, originalita a realizovatelnost.
Přihlédneme též k možnosti spolufinancování z vašich zdrojů, není to ale podmínkou.
Žádost s námi ve fázi přípravy můžete konzultovat, pokud byste si něčím nebyli jisti.
Naopak při nejasnostech v podané žádosti z naší strany se sami doptáme, nebudeme a priori vyřazovat.
O výběru či nevýběru projektu budeme informovat každého. Nebojte se požádat i o nízkou částku, pokud máte momentálně kapacitu jen na menší projekt. Snahou je, aby Evropská jižní observatoř byla vidět na více místech v ČR.


Žádost se předkládá odesláním webového formuláře do 31. 10. 2023 včetně.

Těšíme se na spolupráci s vámi!

S přátelským pozdravem za tým ESON Anežka Kabátová a srdečně vás pozdravují také členové týmu Soňa Ehlerová, Pavel Suchan, Jiří Srba, Petr Kabáth (Astronomický ústav AV ČR) a Libor Lenža (Hvězdárna Valašské Meziříčí).

Kontakty pro dotazy:
Anežka Kabátováanezka.kabatova@asu.cas.cz

Vše naleznete také na webu zde.