Novinky

V Praze proběhl mezinárodní XShootU workshop

Od 25. do 27. září 2023 se v pražské Vile Lanna konal mezinárodní XShootU workshop, kterého se zúčastnilo 45 účastníků z celého světa. XShootU je otevřená spolupráce astrofyziků zabývajících se různými vědeckými aspekty vyplývajícími z programu ULLYSES a odpovídajících dat XSHOOTER o hmotných hvězdách. ULLYSES (UV Legacy Library of Young Stars as Essential Standards) je rozsáhlý program Director's Discretionary pro Hubble Space Telescope (HST), který věnuje přibližně 1000 obletů HST k vytvoření spektroskopické ultrafialové (UV) spektrální knihovny mladých hvězd s vysokou a nízkou hmotností. Pro doplnění UV dat pro hmotné hvězdy, které přinesl ULLYSES, organizační výbor IAU Commission G2 (masivní hvězdy) úspěšně předložil návrh ESO na získání komplementárních spekter v optické a blízké infračervené části elektromagnetického spektra. Tato pozorování se provádějí pomocí ESO spektrografu XSHOOTER. Na workshopu byly prezentovány výsledky získané na základě těchto pozorování. Hlavním organizátorem workshopu byla Dr. Brankica Kubátová (vedoucí Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR), která je v rámci XShootU kontaktní osobou pro studování různých struktur ve větru masivních hvězd.

Web workshopu zde