Novinky

Polární záře 5. listopadu 2023 zachycena našimi bolidovými kamerami

Když se v neděli k večeru zvýšil tzv. Kp index n hodnotu 7, začalo i nad Českou republikou nebeské divadlo v podobě polární záře. Ta měla všude červenou / nachovou barvu, byla jasná, ale také rychle se vyvíjející a často krátkého trvání. Přinášíme snímky ze dvou stanic Evropské bolidové sítě (jinde bylo buď úplně zataženo nebo hodně oblačnosti) - z Kuchařovic u Znojma a Červené hory (Libavá, severní Morava) z 18:15 SEČ, kdy byla záře patrně nejjasnější.

Zdroj: Oddělení meziplanetární hmoty, Astronomický ústav AV ČR.
Zdroj: Oddělení meziplanetární hmoty, Astronomický ústav AV ČR.

K-index a rozšířeně planetární K-index se používají k charakterizaci velikosti geomagnetických bouří. Kp je vynikajícím indikátorem poruch v magnetickém poli Země a Centrum předpovědi kosmického počasí Národního úřadu pro oceán a atmosféru jej používá k rozhodování, zda je třeba vydávat geomagnetické výstrahy a varování pro uživatele, kteří jsou těmito poruchami ovlivněni. Hlavními uživateli ovlivněnými geomagnetickými bouřemi jsou správci elektrické rozvodné sítě, uživatelé rádiových signálů, které se odrážejí od ionosféry, týká se to také činnosti na kosmických lodích ... a také pozorovatelů polární záře. 

Zdroj: Oddělení meziplanetární hmoty, Astronomický ústav AV ČR.
Zdroj: Oddělení meziplanetární hmoty, Astronomický ústav AV ČR.