Novinky

21. listopadu bude hostem v Dejvickém divadle v Praze Michal Bursa

Co.media je název projektu Dejvického divadla, jehož iniciátorem, autorem a tváří je člen hereckého souboru Martin Myšička. Ten je průvodcem večera, v němž se setkává s výjimečnými osobnostmi z různých oblastí lidské činnosti, které přiblíží návštěvníkům svůj pohled na svět, ať už to jsou vědci, filozofové, umělci nebo jinak významné osobnosti. Neznamená to ovšem, že se jedná o čistě vědecké přednášky, právě naopak...


21. 11. 2023 / host: Michal Bursa

Tentokrát přijal pozvání astronom Michal Bursa, ředitel Astronomického ústavu Akademie věd ČR, který se věnuje relativistické astrofyzice. Společně s ním se ponoříme do hlubin vesmíru. Budeme si povídat o tom, jakými způsoby probíhají astronomická pozorování ze Země i z vesmíru, tedy nejen co se týká technického vybavení observatoří, kterým nyní pravděpodobně „kraluje“ Webbův teleskop, ale také samotných principů zkoumání. To znamená, že si například přiblížíme, co všechno se dá vyčíst ze světla, které k nám od objektů přichází, co nám prozradí jeho různé vlnové délky a jeho spektrum. Světlo ovšem není jediným prostředkem poznávání vesmíru – dalšími jsou gravitační vlny, neutrina a energetické částice. A takto vybaveni se pak můžeme „podívat“ na naši galaxii, černou díru v jejím centru nebo se porozhlédnout po hlubokém vesmíru vyplněném miliardami jiných galaxií až k jeho počátku. To vše samozřejmě otevře mnoho dalších otázek, na které vám, když přijdete a položíte je, Michal Bursa odpoví.

Info a vstupenky naleznete zde.