Akce pro veřejnost

Přednáška Světlo - dobrý sluha a zlý pán ve Slaném 14. května

V úterý 14. května 2024 od 15:30 na Hvězdárně Jaroslava Trnky ve Slaném - pro zastupitele města i pro veřejnost. Jak světelné znečištění, ale i osobní světelná hygiena souvisí s našimi životy, jak to zlepšit a jak je to vlastně jednoduché, bude povídat Pavel Suchan, který je předsedou Odborné skupiny České astronomické společnosti pro tmavou oblohu, pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR, členem meziresortní skupiny pro světelné znečištění vedené Ministerstvem životního prostředí a spoluautorem ČSN 36 0459 – Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení.

Zatímco ve dne světlo potřebujeme, v noci je to naopak. Světelné znečištění způsobuje nejen to, že na obloze toho vidíme stále méně. Představuje také riziko zdravotní, bezpečnostní a ekologické. Přirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo. Střídání světla a tmy je metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci - světelného znečištění jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj pokrok a rostoucí pohodlí. Světelný "bonus" ve formě nepřirozeného umělého světla se začíná jevit jako nepřiměřený.