Akce pro veřejnost

Přednášková noc na Gymnáziu Botičská v Praze 14./15. června

Zapojujeme se do Přednáškové noci v budově Gymnázia Botičská (Botičská 1, Praha 2). Akce začíná v 17 hodin a končí ve 3 hodiny ráno. Přehled všech přednášek najdete zde.

Za Astronomický ústav AV ČR vystoupí od 19:00 Pavel Suchan s přednáškou Světlo - dobrý sluha a zlý pán.  

Anotace:

Zatímco ve dne světlo potřebujeme, v noci je to naopak. Světelné znečištění způsobuje nejen to, že na obloze toho vidíme stále méně. Představuje také riziko zdravotní, bezpečnostní a ekologické. Přirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo. Střídání světla a tmy je metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci - světelného znečištění jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj pokrok a rostoucí pohodlí. Světelný "bonus" ve formě nepřirozeného umělého světla se začíná jevit jako nepřiměřený.

Medailonek, uvedení:
 
O tom a také o tom, jak to zlepšit a jak je to vlastně jednoduché, si s vámi bude povídat Pavel Suchan, který je předsedou Odborné skupiny České astronomické společnosti pro tmavou oblohu, pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR a členem meziresortní skupiny pro světelné znečištění.