Novinky

Spolupracujeme s Fyzikálním ústavem Slezské univerzity ve společném pracovišti

Na pozvání rektora Slezské univerzity doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D. zavítala 19. června do Opavy delegace z Akademie věd ČR, nejvýznamnější vědecké instituce v ČR, v čele s její předsedkyní prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc., dr. h. c. Doprovázeli ji PhDr. Pavel Baran, CSc., člen předsednictva Akademické rady AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR, prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., člen Akademické rady AV ČR odpovědný za spolupráci s vysokými školami, a Mgr. Michal Bursa, Ph.D., ředitel Astronomického ústavu AV ČR. Více zde.