Akce pro veřejnost

Seminář Planetární soustavy ve vesmíru

Na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Astronomickýcm ústavem AV ČR a Českou astronomickou společností. Seminář je určen pracovníkům hvězdáren, vedoucím astronomických kroužků i zájemců z řad veřejnosti.