Novinky

Globe at Night - mapujte světelné znečištění nad svým bydlištěm, celosvětový projekt proběhne od 16. do 28. března 2009

Tisková zpráva

Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie 2009 a Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

www.astronomie2009.cz www.hvezdarna.cz

Světelné znečištění jako důsledek nehospodárného nakládání se světlem ruší přirozenou noční tmu a biorytmy všech živých organismů (včetně člověka), které tmu potřebují k efektivnímu spánku nebo naopak k nočnímu životu. Osvětluje oblohu na desítky kilometrů daleko a je tudíž svízelným problémem i pro všechny profesionální i laické pozorovatele noční oblohy. Zdaleka však netrápí jenom astronomy.

Probíhající Mezinárodní rok astronomie 2009 má několik hlavních témat, z nichž jedno je zachování hvězdné oblohy nad námi. UNESCO, které Mezinárodní rok astronomie pod záštitou OSN vyhlásilo, v roce 1994 přijalo tuto deklaraci práv:

Budoucí generace mají právo na nezničenou a neznečištěnou Zemi, včetně práva na čistou oblohu.

Mezinárodní rok astronomie se snaží upozornit na stále se zhoršující stav nočního životního prostředí a samozřejmě především na stále méně dostupný pohled na nerušenou noční oblohu. Světelné znečištění, které je globálním problémem lidstva, jde ale výrazně omezit. Po světě, ale i u nás, najdeme řadu dobrých příkladů, ovšem také těch opačných. Některé státy světa dnes problematiku světelného znečištění upravují v zákonech, např. v roce 2007 takový zákon přijalo Slovinsko. V České republice je světelné znečištění obsaženo v zákoně O ochraně ovzduší 86/2002 Sb., ovšem ve velmi neúčinné formě a navíc regulace není zavedena celoplošně, což činí v ochraně před světelným znečištěním zásadní problém.

Každý může zmapovat světelné znečištění

V období od 16. do 28. března 2009 se každý může zapojit do celosvětového projektu Globe at Night, který nabízí jednoduché pozorování, jež pomáhá mapovat světelné znečištění po celém světě. Stačí pozorovat známé zimní souhvězdí Orion. S pomocí připravených jednotných mapek tak může i laik určit, jak slabé hvězdy je schopen na obloze ze svého stanoviště pozorovat. Českou verzi návodu a mapek pro pozorování připravila Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně na adrese http://globe.hvezdarna.cz.

Každé pozorování je unikátní, každé má smysl a každé přispěje do celosvětové databáze.

Pět kroků k pozorování

1) Mezi 16. a 28. březnemasi hodinu po západu Slunce nalezněte souhvězdí Orion.

2) Porovnejte noční oblohu s oblohou vyobrazenou na mapách uvedených na webu brněnské hvězdárny.

3) Zjistěte souřadnice pozorovacího stanoviště.

4) Pozorování se všemi nezbytnými údaji zašlete organizátorům pomocí formuláře na adrese http://www.globe.gov/GaN/report.html (český formulář je na webu brněnské hvězdárny).

5) Porovnejte svůj výsledek s tisícovkami dalších výsledků od pozorovatelů z celého světa.

Jak nalézt souhvězdí Orion?

Orion představuje bájného antického lovce, souhvězdí tedy vyobrazuje postavu se dvěma rameny, nohami a opaskem. Někomu ale připomíná přesýpací hodiny či motýla. V každém případě je tvořen sedmi nápadnými hvězdami, které ve druhé polovině března naleznete hodinu po západu Slunce nad jihozápadním obzorem.

Projekt Globe at Night podporují např. americká NASA či Ministerstvo zahraničí USA. Projekt Globe at Night je součástí širšího projektu GLOBE, ke kterému Česká republika přistoupila 20. dubna 1995.

Mapování po celý rok

Kdo nestihne tento časově ohraničený projekt, může se nejen v průběhu roku 2009, ale i po další roky zúčastnit obdobných pozorování v rámci rakouského projektu Kolik hvězd ještě můžeme spatřit. Pro Českou veřejnost jej zprostředkovává Západočeská pobočka České astronomické společnosti a naleznete jej na http://hvezdnaobloha.astronomy2009.at. Více o tomto projektu na http://www.astro.zcu.cz/cs/clanky/iya2009/7/.

Fotosoutěž pro každého „Sviťme si na cestu…ne na hvězdy 2009“

Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s dalšími astronomickými subjekty vyhlásila fotografickou soutěž se zaměřením na problematiku světelného znečištění. Cílem soutěže je osvěta v problematice světelného znečištění a propagace správného osvětlení, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí. Soutěží se ve čtyřech kategoriích: Jak rozhodně nesvítit, Správné světlo, Variace na téma světlo a tma, Reklama na tmu. Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2009. Více na http://www.astro.zcu.cz/cs/clanky/svetlo/.

Záchrana noční oblohy (s českými titulky)

České stránky zabývající se problematikou světelného zněčištění

Česká astronomická společnost: http://www.astro.cz/znecisteni
Instatní astronomické noviny: http://svetlo.ian.cz
Ekologické a energeticky vyvážené osvětlení pro města a obce: www.greenlighting.cz

Mezinárodní stránky zabývající se problematikou světelného zněčištění
International Dark-Sky Association: www.darksky.org
Mapování světelného znečištění občany po celém světě (NASA): http://www.globe.gov/GaN

Pavel Suchan

místopředseda Českého organizačního výboru Mezinárodního roku astronomie

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

předseda Odborné skupiny pro temné nebe České astronomické společnosti

(suchan@astro.cz, 267 103 040, 737 322 815)