Novinky

Centrum E2S - veřejná zakázka

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. tímto vyzývá zájemce k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách za účelem realizace veřejné zakázky "Projektová a inženýrská činnost v rámci výstavby Centra E2S". Termín je 30.11.2009.

Výzva k podání nabídek(pdf)
Zadávací dokumentace (pdf)
Obchodní podmínky (pdf)
Vzor strukturovaného emailu 1.0 (xls)

Zpráva z průběhu výběrového řízení ze dne 18. 12. 2009 (pdf)