Novinky

Park tmavej oblohy Poloniny - slavnostní vyhlášení 3. prosince 2010

Tisková zpráva z 2. prosince 2010

V pátek 3. prosince 2010 bude ve městě Snina poblíž slovensko - polsko - ukrajinské hranice zástupci šesti institucí vyhlášen Park tmavej oblohy Poloniny. Partnerem tohoto vyhlášení je Jizerská oblast tmavé oblohy (www.izera-darksky.eu), která byla vyhlášena třemi českými a třemi polskými institucemi 4. listopadu 2009 - jednou z těchto institucí je Astronomický ústav AV ČR. Vyhlášení Jizerské oblasti tmavé oblohy bylo slovenské straně inspirací pro vyhlášení parku tmavé oblohy, který využije území NP Poloniny a jeho přírodního prostředí včetně nočního prostředí. Na tiskové konferenci vystoupí také zástupce Astronomického ústavu AV ČR. 

Česko polská Jizerská oblast tmavé oblohy má za sebou více jak rok své existence. Byla zřízena s cílem informovat laickou i odbornou veřejnost o stále ještě zachovalém nočním životním prostředí v části Jizerských hor, vzdělávat v této problematice, propagovat ochranu nočního životního prostředí s důrazem na tmavé hvězdné nebe a je základem pro začlenění ochrany nočního přírodního prostředí do ochrany přírody. Pro veřejnost je zde ročně pořádáno několik akcí, a to jak na české, tak na polské straně. Příští akce se plánují - např. Astronomický den v květnu 2011 na Jizerce nebo Jizerská oblast tmavé oblohy na Anenské pouti na Jizerce v srpnu 2011.

Světelné znečištění je globální ekologický problém, který dnes již zasahuje značnou část planety. České problémy jsou totožné se slovenskými a slovenské třeba s americkými. Předpokládá se, že dnes 2/3 obyvatel Země žijí v oblastech zasažených světelným znečištěním.

Odkazy:

izera-darksky.eu
asu.cas.cz/svetelne-znecisteni
poloniny.svetelneznecistenie.sk
Tisková zpráva - Slovensko (pdf)