Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2010: Optický referenční rámec pro monitorování orientace Země ve 20. století

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2010 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Ing. Jana Vondráka, DrSc. z Oddělení galaxií a planetárních systémů o orientaci rotační osy Země.

Název vědecké práce:

Optický referenční rámec pro monitorování orientace Země ve 20. století

Stručný popis:

Astrometrická pozemní pozorování zeměpisné šířky a světového času v letech 1899.7-2003.0 byla použita v kombinaci s polohami hvězd, získanými v ESA družicí Hipparcos a několika dalšími pozemskými katalogy ke konstrukci katalogu, "šitému na míru" pro dlouhodobé studie rotace Země.
Zhruba 4,5 milionu jednotlivých pozorování na 33 observatořích bylo kombinováno s katalogy ARIHIP, TYCHO-2 atd… k vypracování katalogu EOC-4. Spektrální analýza pozemských pozorování a její porovnání s 6. Katalogem USNO drah vizuálních dvojhvězd byly použity ke zjištění, které z pozorovaných objektů vykazují periodické pohyby. Odpovídající amplitudy a fáze pak byly odhadnuty v řešení metodou nejmenších čtverců spolu s polohami a vlastními pohyby. Katalog EOC-4 obsahuje 4418 různých objektů, z nichž 599 má významné periodické pohyby.

Katalog byl použit k novému určení parametrů orientace Země (pohyb pólu, korekce času UT1-UTC a odchylky nebeského pólu) ve dvacátém století. Přesnost parametrů se vylepšila v porovnání s našimi předchozími výsledky, vztaženými k jiným katalogům. Řešení je vystaveno k obecnému použití na webové stránce Mezinárodní služby rotace Země a referenčních soustav (IERS), http://hpiers.obspm.fr/eoppc/series/longterm/aicas_a_2.eop.

Deklinace hvězdy č. 518, jejíž perioda, převzatá z 6. USNO katalogu, je 106.70 roku. Rovněž je ukázána poloha v katalogu Tycho-2.

Citace práce:

Vondrák, J -, Štefka, V.: The Earth Orientation Catalog 4: An optical reference frame for monitoring Earth orientation in the 20th century, Astronomy and Astrophysics, vol. 509, A3 (2010), doi: 10.1051/0004-6361/200912472

Vondrák, J. – Štefka, V. – Ron, C.: Improved Optical Reference Frames for determining Earth Orientation Parameters in 20th century. Proc. 6th Orlov Conference, Akademperiodika, Kiev, 2010, s. 64-71

Vondrák, J. – Ron, C. – Štefka, V.: New solution of Earth Orientation Parameters in 20th century. Highlights of Astronomy, Cambridge Univ. Press, 2010 (Corbett, I.), Vol. 15, s. 211, doi:10.1017/S1743921310008811

Vondrák, J. – Ron, C. – Štefka, V.: Earth Orientation Parameters based on EOC-4 Astrometric Catalog, Acta Geodyn. Geomater., Vol. 7, No 3 (2010), s. 245-251