Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2010: Tepelné napětí v malých meteoroidech

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2010 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Mgr. Davida Čapka, PhD. z Oddělení meziplanetární hmoty o tepelném záření meteoroidů.

Název vědecké práce:

Tepelné napětí v malých meteoroidech

Stručný popis:

Je známo, že na pouštích někdy dochází k pukání balvanů vlivem střídání teplot. Nejde o činnost mrznoucí vody, která je běžná v našich klimatických podmínkách, ale o působení tzv. tepelného napětí. To je mechanického pnutí, jež je způsobeno teplotními rozdíly uvnitř daného úlomku horniny. Čapek a Vokrouhlický ve své práci teoreticky spočítali, že podobná situace nastává i v případě meteoroidů pohybujících se Sluneční soustavou.

Meteoroidy většinou rotují a Slunce zahřívá jejich přivrácenou stranu, zatímco odvrácená strana chladne. Takto vzniklé teplotní rozdíly způsobují tepelná napětí, která pak můžou za jistých okolností vést k prasknutí a rozpadu meteoroidu. Výsledky ukazují, že k rozpadům vlivem tepelných napětí dochází nejvíce při malých vzdálenostech od Slunce a že jsou k němu náchylnější větší, pomalu rotující meteoroidy a také tělesa s rotační osou mířící ke Slunci. To může mít vliv například na zastoupení velikostí těles v různých rojích (podle toho, jak moc se daná dráha přibližuje ke Slunci), a také na rozdělení drah sporadických meteoroidů.

Hodnota tepelného napětí v centru meteoroidu (uhlíkatého chondritu). Šrafovaná oblast odpovídá takovým kombinacím vzdálenosti tělesa od Slunce a jeho velikosti, při kterých dojde k překročení meze pevnosti materiálu a k rozpadu meteoroidu.

Citace práce:

D. Čapek and D. Vokrouhlický, Thermal stress in small meteoroids, Astronomy and Astrophysics, 519 (2010), A75