Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2010: Rozmotávání spekter – teorie, praxe a výsledky metody

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2010 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Doc. RNDr. Petra Hadravy, DrSc. z Oddělení galaxií a planetárních systémů.

Název vědecké práce:

Rozmotávání spekter – teorie, praxe a výsledky metody

Stručný popis:

Pozorování spekter dvojhvězd umožňuje určovat hmotnosti a další fyzikální parametry hvězd a tím otevírá cestu i k chápání vzdálenějšího vesmíru. Z dopplerovského posuvu spektrálních čar lze totiž určit oběžné rychlosti jednotlivých složek, z oběžné doby pak i rozměry soustavy a podle třetího Keplerova zákona tedy také hmotnosti odpovídající spektrálním typům jednotlivých složek.

V praxi ovšem situace nebývá tak jednoduchá, jako na schématu v prvním obrázku, kde široká spektrální čára modré hvězdy je v některých fázích posunutá ke krátkým a v jiných ke dlouhým vlnovým délkám daleko od ostré čáry červené hvězdy a můžeme tedy spektra obou složek snadno odlišit a změřit jejich posuny.

Například na intenzitních profilech čáry H alfa série pozorování ondřejovským 2m dalekohledem hvězdy 68 u Her v druhém obrázku vidíme jen časově proměnné deformace, komplikované navíc absorpčními čarami zemské atmosféry. Matematická metoda tzv. rozmotávání spekter vyvinutá autorem práce však umožňuje oddělit příspěvky jednotlivých složek ve spektru (vykreslené na dolních třech křivkách) a zároveň určit i orbitální parametry soustavy s přesností převyšující možnosti jiných metod. Užívání této metody, kterou autor rozšířil i na pulsující hvězdy, se rozšířilo na řadu pracovišť po celém světě.

Citace práce:

Hadrava, P. - Šlechta, M. - Škoda, P.: Notes on disentangling of spectra. II. Intrinsic line-profile variability due to Cepheid pulsations, Astronomy and Astrophysics, Volume 507 (2009), pp.397-404
Caballero-Nieves, S. M. - Gies, D. R. - Bolton, C. T. - Hadrava, P. - Herrero, A. - Hillwig, T. C. - Howell, S. B. - Huang, W. - Kaper, L. - Koubský, P. - McSwain, M. V.: The Ultraviolet Spectrum and Physical Properties of the Mass Donor Star in HD 226868 = Cygnus X-1, The Astrophysical Journal, Volume 701 (2009), pp. 1895-1905
Hadrava, P.: Disentangling of spectra, theory and practice, Published electronically (2009), 88 pages,
Hadrava, P.: Notes on the disentangling of spectra. I. Enhancement in precision“, Astronomy and Astrophysics (2009), Volume 494, pp.399-402
Škoda, P. - Hadrava, P.: Fourier disentangling using the technology of Virtual Observatory, in 'Binaries – Key to Comprehension of the Universe', eds. A. Prša and M. Zejda, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, in press (2010)