Novinky

Zatmění Měsíce 15. června 2011

Ve středu 15. června 2011 v pozdních večerních hodinách proběhne úplné zatmění Měsíce. Pro veřejnost bude na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově připraveno od 21:00 do 00:15 pozorování s výkladem. 

Sraz zájemců na historické hvězdárně před Západní kopulí. K dispozici bude dalekohled v Západní kopuli, případně další přenosné dalekohledy. Bude se vám hodit, když si přineste vlastní triedr. Zatmění Měsíce je ale velmi dobře pozorovatelné také očima, dozvíte se tedy z výkladu odborníků základní informace a pozorování dalekohledem bude jako doplňkové. Pouze za jasného počasí. Zdarma.

Ve středu 15. června nastane v pozdních nočních hodinách úplné zatmění Měsíce. V České republice bude pozorovatelné v podstatné části svého průběhu. Neobvykle rudý či až nahnědlý Měsíc najdeme nevysoko nad jihovýchodním obzorem. Fáze úplného zatmění potrvá přes hodinu a 40 minut, což činí z tohoto měsíčního zatmění jedno z nejdelších v tomto století. Je to také jediné úplné zatmění Měsíce, které budeme moci z našeho území pozorovat až do roku 2015.