Novinky

Sledujte s námi jedinečný úkaz!

Přijďte k nám sledovat přechod planety Venuše přes sluneční disk 6. června, naposledy v tomto století. Pozorování začíná v 6 hodin a končí v 7 hodin ráno. Zdarma. V případě zatažené oblohy sledujte online přenos.

Tisková zpráva k přechodu Venuše přes Slunce (pdf)

Pracovníci Astronomického ústavu AV ČR budou mít připraveny dalekohledy a sluneční filtry, kterými bude možno bezpečně Slunce sledovat. Pozorování samozřejmě proběhne jen za jasného počasí.

Místo pozorování

Pozorování se bude konat v Západní kopuli na tzv. Centrální plošině v prostoru historické hvězdárny (na mapce je to č. 8) a mobilními dalekohledy před kopulí, a to od 6 do 7 hodin. Parkování je možné na hřišti před vjezdem na hvězdárnu (zdarma). Na místě budou v prodeji speciální brýle na pozorování Slunce.

Co se bude na obloze dít?

Slunce vyjde před pátou hodinou, v tu dobu už bude Venuše před slunečním diskem. Z areálu observatoře lze Slunce pozorovat teprve od 6. hodiny ranní. Temný kotouček planety se bude posunovat vpravo nahoru, až před sedmou hodinou sluneční disk zcela opustí. Kotouček Venuše bude asi třicetkrát menší než sluneční disk. Bude se jevit jako tmavá kruhová skvrna viditelná i bez dalekohledu. (POZOR - sledování Slunce bez filtru je nebezpečné!)

Simulátor úkazu

Please install latest Flash Player to run SunAeon Venus Transit 2012

Sledujte online přenos

Přechod Venuše bude možné sledovat i na dálku, v celém jeho průběhu, díky projektu na vytvoření inteligentní sítě robotických dalekohledů EU FP7 GLORIA. Do projektu jsou zapojeny, kromě Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., i další dvě instituce v ČR: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze.
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. v Ondřejově do projektu přináší své dva robotické dalekohledy BART a D50 skupiny Astrofyziky vysokých energií a také poskytl část technického zázemí, nutného pro realizaci vlastního internetového vysílání tohoto úkazu. Díky třem expedicím, které pořádají členové projektu GLORIA do Austrálie, Japonska a Norska, budete mít možnost sledovat přes internet online vysílání v reálném čase ze třech vzdálených a velmi rozdílných míst na Zemi, a to v celém průběhu přechodu. Další informace o tomto vysílání, ale i o dalších aktivitách, které pro Vás pro tuto příležitost připravili, najdete na stránkách projektu GLORIA.

Další informace

Podrobné informace o úkazu najdete na stránkách České astronomické společnosti www.astro.cz. K dispozici je leták, online přenosy ze světa, seznam míst v ČR, kde bude probíhat veřejné pozorování přechodu, tabulka pozorovatelnosti úkazu z ČR. Po skončení zde bude i čtenářská fotogalerie.