Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2012: Pád meteoritu Bunburra Rockhole v SZ Austrálii

Rada Astronomického ústavu vybrala pět nejvýznamnějších vědeckých výsledků za rok 2012 publikovaných v odborných časopisech. Dnes představujeme práci RNDr. Pavla Spurného, CSc. z Oddělení meziplanetární hmoty o analýze meteoritu Bunburra Rockhole nalezeného v Austrálii.

Název vědecké práce:

Pád meteoritu Bunburra Rockhole v SZ Austrálii: Atmosférická dráha, fotometrie, dynamika, heliocentrická dráha a pádová oblast z fotografických a fotoelektrických záznamů

Stručný popis:

Tato práce popisuje detailní analýzu prvního přístrojově pozorovaného pádu meteoritu v Austrálii, který byl zaznamenán fotograficky a fotoelektricky 2 stanicemi Pouštní bolidové sítě v JZ Austrálii 20. 7. 2007. Tento vzácný přírodní úkaz byl způsoben malým meteoroidem o hmotnosti 22 kg, který se srazil se Zemí rychlostí 13.4 km/s a začal svítit ve výšce 63km. V maximu dosáhl jasnosti -9.6 magnitudy a pohasl po letu dlouhém 65 km a 5.7s ve výšce necelých 30 km nad zemí. Z analýzy fotografických snímků byl předpovězen pád malých meteoritů a jejich předpokládané místo dopadu. První expedice na hledání těchto meteoritů se uskutečnila v říjnu 2008 a první meteorit (150 g) byl nalezen hned první den hledání a to pouze 97 metrů jižně od předpokládaného místa dopadu. Podobně druhý meteorit (174 g) byl nalezen jen 39 metrů severně a navíc oba byly přesně v oblasti pro daný rozsah vypočtených hmotností. Během druhé expedice v únoru 2009 byl nalezen ještě třetí malý meteorit o váze 14.9 gramů, opět velmi blízko předpovězené polohy (~100 m). Tyto meteority byly pojmenovány Bunburra Rockhole (BR) podle nedalekého místa v krajině.

Tento výsledek je v mnoha ohledech unikátní. Jedná se teprve o pátý a dosud nejpřesněji předpovězený pád meteoritu v historii, první takový případ na jižní polokouli a navíc založený jen na datech z našich přístrojů. Bez tohoto unikátního experimentu ve velmi odlehlé oblasti JZ Austrálie by zůstal tento pád zcela nepovšimnut. BR je navíc prvním podrobně dokumentovaným pádem meteoritu od malého tělesa a z velké koncové výšky pozorovaného bolidu. Všechny předchozí pozorované pády meteoritů byly způsobené řádově mnohem většími tělesy s podstatně větší hloubkou průniku. Velmi výjimečné jsou také meteority. Jsou klasifikovány jako achondrity a navíc se jedná o nový typ anomálního bazaltického meteoritu (Bland, Spurný a kol. 2009, publikováno v časopise Science). BR je také první a dosud jediný meteorit s velmi vzácnou heliocentrickou dráhou typu Atén (a < 1AU). Je to také první achondrit se známou dráhou přičemž se jedná o vůbec jednu z nejpřesněji určených drah od nalezeného meteoritu.

Meteority Bunburra Rockhole nalezené první expedicí v říjnu 2008. Tyto meteority byly klasifikovány jako anomální achondrity a jsou to vůbec první achondrity se známou dráhou. První meteorit (na obrázku vpravo) byl nalezen 3.10. a váží 150 gramů. Druhý meteorit byl nalezen 11.10. a jeho hmotnost je 174 gramů.

Citace práce:

Spurný, P. - Bland, P. A. - Shrbený, L. - Borovička, J. - Ceplecha, Z. - Singelton, A. - Bevan, A.W.R. - Vaughan, D. - Toner, M.C. - McClafferty, T.P. - Toumi, R. - Dracén, G.: The Bunburra Rockhole meteorite fall in SW Australia: fireball trajectory, luminosity, dynamics, orbit, and impact position from photographic and photoelectric records. Meteoritics and Planetary Science. Roč. 47 (2012), s. 163-185