Novinky

Aplikace Personal Space (Osobní vesmír) startuje v rámci projektu GLORIA

Tisková zpráva ze dne 17. 1. 2014

Cílem projektu GLORIA, do kterého je zapojen také Astronomický ústav AV ČR, je přiblížit astronomii a pozorování vesmíru komukoli s internetovým připojením za pomoci celosvětové sítě robotických dalekohledů, které budou veřejnosti k dispozici. Ale pro mnoho lidí je nabídka možnosti pozorování kdekoli na obloze podobná situaci, kdy jste postaveni před prázdné malířské plátno – kde jen začít? Aplikace Personal Space (http://personal-space.eu) je odpovědí na tuto otázku. Nápad na realizaci tohoto nového webového nástroje vznikl neobvykle, díky spolupráci astronomky a umělkyně.

Personal Space umožňuje intuitivním způsobem propojit zkoumání vesmíru za pomoci krásných snímků vesmírných objektů a hvězd, které se nacházely na obloze přímo nad vaší hlavou v klíčových okamžicích vašeho života. Po zadání data, času a místa na Zemi (například data, času a místa vašeho narození) do webového formuláře vám aplikace zobrazí tu část vesmíru, která byla na obloze přímo nad vaší hlavou v dané významné chvíli vašeho života. Dále je možné si ověřit, jak moc se „vaše“ část oblohy protíná s oblastmi jiných uživatelů či historických událostí. Vědci z projektu GLORIA postupně budují archiv pozoruhodných příběhů s pomocí této nové aplikace, kdy „promítají“ politické a historické události na oblohu. Využité snímky oblohy byly poskytnuty přehlídkou oblohy Sloan Digitized Sky Survey (SDSS). Nejen, že jsou půvabné samy o sobě, ale tyto snímky mohou být doplněny dalšími informacemi o hvězdách, mlhovinách či galaxiích, a tak mohou odstartovat další úroveň zkoumání krás vesmíru.

GLORIA je tříletý projekt financovaný v rámci 7. Rámcového programu Evropské unie (FP7/2007-2012) pod číslem 283783. Projekt byl zahájen v říjnu 2011 a podílí se na něm 13 institucí z osmi zemí.

Více informací mohou poskytnout autorky nápadu z irské UCD School of Physicsv Dublinu:
Prof. Lorraine Hanlon (astronomka), lorraine.hanlon@ucd.ie
Emer O Boyle (umělkyně), emer.oboyle@ucd.ie

Více informací v ČR o aplikaci i o projektu GLORIA může poskytnout: 
Doc. RNDr. René Hudec, CSc.
vedoucí  skupiny Astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení AsÚ AV ČR
tel.: 323 620 128, 731 502 542 
e-mail: rhudec@asu.cas.cz