Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2013: Dráha, struktura a původ planetky, která explodovala nad Čeljabinskem

V pátek 15. února 2013 došlo nad jižním Uralem k pádu malé planetky. Jedná se o největší zaznamenaný objekt, který zasáhl Zemi od tzv. Tunguzského meteoritu v roce 1908. Tato událost, při které bylo lehce zraněno více než 1000 lidí, vyvolala celosvětovou pozornost. V uvedeném článku jsme pomocí námi kalibrovaných videozáznamů průletu planetky atmosférou, které získali ruští řidiči a byly volně dostupné na internetu, vypočítali dráhu a rychlost planetky. Studovali jsme i dráhy jednotlivých úlomků vzniklých po rozpadu planetky.

Rozpady jsme podrobněji modelovali na základě světelné křivky, brzděni tělesa a analýzy časů příchodu zvukových vln na různá místa. Ukázalo se, že Čeljabinská planetka bylo poměrně křehké těleso, které se začalo rozpadat již ve výškách kolem 45 km nad zemí. Ve výšce 30 km bylo již 95% materiálu z původně asi 19 metrů velké planetky rozprášeno na prach nebo na drobné úlomky. Zbytek existoval ve formě asi dvaceti balvanů o rozměrech několika málo metrů. Tyto balvany se potom dále dramaticky rozpadaly ve výškách 25–20 km. Na zem dopadla jen nepatrná část původní hmoty planetky a to většinou ve formědrobných meteoritů. Přežil jen jeden velký úlomek. Výpočet potvrdil, že dopadl do jezera Čebarkul, do míst, kde byla záhy po dopadu objevena osmimetrová díra v ledu. Důvodem křehkosti planetky byla zřejmě přítomnost mnoha prasklin vzniklých při předchozích srážkách s jinými planetkami.

Dráha Čeljabinské planetky ve Sluneční soustavě byla velmi podobná dráze planetky 86039 (1999 NC43), což je mnohem větší planetka, o průměru přes 2 km. Ve spolupráci s kanadskými astronomy, kteří jsou spoluautory článku, bylo ukázáno, že je jen nepatrná pravděpodobnost (1:10 000), že blízká shoda dráhy s takto velkou planetkou je čistě náhodná. Dráhy obou planetek se protínají a protínaly i v minulosti. Je tedy dobře možné, že Čeljabinská planetka byla vyvržena z planetky 86039 při – z hlediska stáří Sluneční soustavy – poměrně nedávné srážce s jinou planetkou.

Průlet planetky zemskou atmosférou při pohledu z města Kamensk Uralskyj. (Autor snímku: Alexandr Ivanov.)

Odkazy:

Tisková zpráva z 25. 2. 2013: Událost století – pád planetky nad Ruskem. Co se přesně stalo?

Tisková zpráva z 6. 11. 2013: Srážka Země s tělesem nad Čeljabinskem - čeští astronomové publikují nové výsledky v prestižním vědeckém časopise Nature

Autoři: 

Jiří Borovička1, Pavel Spurný1, Peter Brown2, Paul Wiegert2, Pavel Kalenda3, David Clark2, a Lukáš Shrbený1

Citace článku: Nature 503, 235–237 (2013)

  1. Astronomický ústav AV ČR 
  2. University of Western Ontario, Kanada 
  3. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR