Akce pro veřejnost

Předání Prémie Jana Friče za rok 2014 - 19. ledna od 13:00

Srdečně zveme všechny pracovníky a hosty ústavu na slavnostní předání Prémie Jana Friče za rok 2014. Přednáška je přístupná odborné veřejnosti a novinářům.

V pondělí 19. ledna od 13:00 proběhne v knihovně Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově předání Prémie Jana Friče za rok 2014. Prémii Jana Friče uděluje Astronomický ústav od roku 2009 svým mladým pracovníkům za mimořádné výsledky, které přispívají k prestiži ústavu v mezinárodním srovnání. Laureátem za rok 2014 je pracovník Oddělení galaxií a planetárních systémů Dr. Frédéric Marin, který Prémii obdržel za soubor prací Zkoumání aktivních galaktických jader pomocí polarizace záření v infračerveném / optickém / ultrafialovém / rentgenovém oboru. Na toto téma přednese svou přednášku.

Bude proslovena v angličtině.

Srdečně zvou Jiří Borovička - předseda Rady Astronomického ústavu AV ČR a Vladimír Karas - ředitel Astronomického ústavu AV ČR