Novinky

Udělení Prémie Jana Friče za rok 2014 - 19. ledna od 13:00 v Ondřejově

Tisková zpráva z 18. ledna 2015

Prémii Jana Friče uděluje Astronomický ústav AV ČR od roku 2009 svým mladým pracovníkům za mimořádné výsledky, které přispívají k prestiži ústavu v mezinárodním srovnání.

Laureátem za rok 2014 je pracovník Oddělení galaxií a planetárních systémů Dr. Frédéric Marin, který Prémii  obdržel  za  soubor  prací   Zkoumání   aktivních   galaktických   jader   pomocí   polarizace   záření v infračerveném / optickém / ultrafialovém / rentgenovém oboru. Na toto téma přednese svou přednášku.

Slavnostní předání Prémie Jana Friče za rok 2014 a její laureátská přednáška proběhnou v knihovně Astronomického  ústavu AV ČR  v  Ondřejově  v  pondělí  19.  ledna  2015.  Program  a  přednáška  budou v angličtině.

Jan Frič, po kterém je Prémie pojmenována, byl bratrem zakladatele ondřejovské hvězdárny  Josefa Friče. Zemřel 21. ledna 1897 a rok poté jeho bratr, tehdy už s převzatým křestním jménem zemřelého bratra, tedy Josef Jan Frič vykoupil od obce Ondřejov pozemek pro stavbu hvězdárny. Prémie Jana Friče jako ocenění mladým pracovníkům Astronomického ústavu AV ČR je spojena s finanční odměnou a je každoročně udělována k datu výročí založení hvězdárny v Ondřejově.

Kontakt:

Dr. Frederic Marin
Laureát ceny
Email: frederic.marin@asu.cas.cz
Tel.:226 258 422
web: http://astro.cas.cz/frederic-marin

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
E-mail: suchan@astro.cz
Tel.: 737 322 815

Tisková zpráva v PDF