Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2014: Druhotná tvorba hvězd ve vznikajících galaxiích a hmotných hvězdokupách.

Donedávna platila představa, že kulové hvězdokup jsou jednoduché hvězdné soustavy skládající se z hvězd stejného stáří a stejného chemického složení, které je dáno skladbou mateřského molekulárního oblaku. Během posledního desetiletí bylo však nutno dosavadní představy zcela zrevidovat. Přesná fotometrická pozorování pomocí Hubblova vesmírného dalekohledu a spektroskopická pozorování pomocí VLT odhalila významné nehomogenity. Hlavní posloupnost na jejich Herzsprung-Russelových diagramech je rozštěpena, což ukazuje na přítomnost více hvězdných populací s různým chemickým složením. Protože složení hvězdných populací se liší především v produktech hoření vodíku, vyvolává to představu samo-obohacení, kdy hvězdy obohacené populace jsou následující hvězdnou generací vznikající z mezihvězdné hmoty obohacené o produkty termojaderných reakcí předchozích generací hvězd.

Hmotné hvězdy sice obohacují své okolí prostřednictvím hvězdných větrů nebo výbuchů supernov, avšak tento plyn je velmi horký (více než 1 mil. Kelvinů) a uniká rychle z prostoru hvězdokupy. Další generace hvězd z něj může vzniknout pouze tehdy, pokud je hvězdokupa schopna si plyn udržet až do jeho ochlazení. S pomocí analytických výpočtů a hydrodynamických simulací na superpočítačích bylo ukázáno, že pokud je hvězdokupa dostatečně hmotná, dochází uvnitř k velmi rychlému ochlazení horkého plynu tzv. termální nestabilitou. V modelu "chladnoucích větrů" dojde ke vzniku hustých a chladných oblaků, které gravitační pole hvězdokupy udrží v její centrální části. Tvorba další generace hvězd je možná pouze pokud jsou tepelně nestabilní oblastí odstíněny před UV zářením hvězd hvězdokupy samotné. Model "chladnoucích větrů" ukazuje, že k tomuto stínění dochází u dostatečně hmotných a kompaktních hvězdokup.

Simulace druhotné tvorby hvězd.
Simulace druhotné tvorby hvězd.

Autoři:
   Palouš, J
.; Wünsch, R.; Tenorio-Tagle, G.

Článek:
  On the Onset of Secondary Stellar Generations in Giant Star-forming Regions and Massive Star Clusters
 
The Astrophysical Journal, 2014, Volume 792, Issue 2, article id. 105, 10 pp.
  ADS: 2014ApJ...792..105P
  DOI: 10.1088/0004-637X/792/2/105