Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2014: Možnosti 3D mapování plynných oblaků v centru Galaxie s využitím rentgenové polarizace.

Přestože astronomové mají k dispozici velmi detailní pozorování vnitřních částí naší Galaxie v mnoha spektrálních oborech, celková struktura blízkého okolí galaktického středu je doposud neznámá. Objekty ležící nepochybně v různých vzdálenostech se nám promítají na nebeskou sféru a jejich skutečná poloha v prostoru tedy zůstává pozorovatelům skryta. V naší práci jsme navrhli a otestovali metodu, která umožňuje určit úplnou prostorovou pozici molekulárních oblaků v centrální části Galaxie (objekt Sagittarius A*).

Pozorování v infračervené části spektra odhalila v blízkosti jádra Galaxie přítomnost mnoha velkých oblaků, které svědčí o intenzivní aktivitě galaktického jádra v poměrně nedávné minulosti před pouhými několika stovkami roků. Pro detailní výzkum turbulentního raného vývoje galaktického středu se zaměřujeme také na záření s vyšší energií. V rentgenovém spektru lze totiž nalézt stopy rozptylu záření na částicích prachu v podobě charakteristických změn polarizace. Pomocí pokročilého numerického modelování, jehož výsledky porovnáváme s pozorováním v infračervené oblasti, jsme předpověděli, jaké struktury budou moci rozlišit a proměřit v blízkosti středu Mléčné dráhy budoucí rentgenové družice. Naše práce je relevantní jako příspěvek Astronomického ústavu k nově projektovaným kosmickým satelitům pro sledování polarizovaného rentgenového záření.

Centrum Mléčné dráhy v infračervené a rentgenové části spektra.

Autoři:
  Marin, F.; Karas, V.; Kunneriath, D.; Muleri, F.

Článek:
  Prospects of 3D mapping of the Galactic Centre clouds with X-ray polarimetry
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Volume 441, Issue 4, p.3170-3176
  ADS:  2014MNRAS.441.3170M
  DOI:  10.1093/mnras/stu741