Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2014: Objev Balmerova kontinua vodíku ve spektru slunečních erupcí pomocí přístroje IRIS.

Mnohé práce z posledních let stále více poukazují na to, že chromosférická emise velkých erupcí na Slunci a na hvězdách typu dMe je dominována optickými kontinui, a zejména rekombinačními kontinui vodíku (Paschenovo, Balmerovo, Lymanovo). Zatímco u chladných hvězd jsou tato kontinua snadno detekovatelná v důsledku dostatečného kontrastu, jejich detekce na Slunci je značně problematická. Výsledky dosavadních měření Balmerova kontinua jsou dosti rozporuplné a týkají se výhradně oblasti kolem Balmerova skoku (364.6 nm). V předložené práci se poprvé podařilo detekovat Balmerovo kontinuum z kosmu během velké sluneční erupce třídy X, a to v UV oblasti kolem 281.3 nm, kde kontrast dosáhl více než 100 %. Tato emise byla objevena na spektrech ze satelitu IRIS (NASA), který poskytuje vysokodisperzní spektra v UV oblasti s mimořádným prostorovým rozlišením. Detekovaná emise v Balmerově kontinuu odpovídá rekombinaci vodíku po předchozí impulzní ionizaci v důsledku interakce chromosférického plazmatu s urychlenými svazky elektronů. Byly provedeny modelové výpočty, které potvrdily reálnost této nové detekce Balmerova kontinua.

Práce již vzbudila značný ohlas, její výsledky byly nedávno také zveřejněny na webových stránkách „RHESSI Science Nugget“, což jsou významné novinky v oboru vysokoenergetických studií erupcí (Berkeley, University of California). Tento výsledek byl získán v rámci evropského projektu FP7 „F-CHROMA“.

Světelná křivka spojité emise erupce.

 

Autoři:
   Heinzel, P.
; Kleint, L.

Článek:
   Hydrogen Balmer Continuum in Solar Flares Detected by the Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)
  
The Astrophysical Journal Letters, 2014, Volume 794, Issue 2, article id. L23, 6 pp.
   ADS:  2014ApJ...794L..23H
   DOI:  10.1088/2041-8205/794/2/L23