Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2014: Nová analýza Benešovského bolidu a nález meteoritů různých typů - stará záhada vyřešena po 20 letech.

Tato práce popisuje novou detailní analýzu velmi jasného bolidu, tzv. superbolidu Benešov, který byl zaznamenán během systematického fotografického pozorování bolidů, které provádí Astronomický ústav AV ČR v rámci dlouhodobého pozorovacího projektu Evropské bolidové sítě, 7. května 1991 ve 23:03:46 UT (světového času) nad Českou republikou. Z analýzy snímků bylo ihned jasné, že tento bolid skončil mnohonásobným pádem meteoritů. Žádné meteority ale v týdnech a letech po pádu, navzdory značnému úsilí a mnoha pokusům, nebyly nalezeny. Nicméně i přes tento neúspěch se během uplynulých dvou desetiletí stal tento případ jedním z nejdůkladněji studovaných bolidů této kategorie, protože srážky takto velkých meteoroidů (metrová tělesa) se zemskou atmosférou jsou relativně vzácné (dochází k nim asi 40 krát za rok na celé zeměkouli) a bolid Benešov byl z těchto případů nejlépe a nejpřesněji zdokumentován.

V únoru 2011, tedy téměř o 20 let později, Pavel Spurný a jeho kolegové (Astronomický ústav AV ČR, oddělení meziplanetární hmoty) znovu změřili a přezkoumali všechny dostupné snímky pomocí vlastních vylepšených metod. Kromě toho využili nové zkušenosti, které získali z úspěšně předpovězených pádů v Evropě a v Austrálii v posledních 15 letech. Výsledkem byl nový obraz celé události s opravenou atmosférickou dráhou, určením nového místa dopadu (viz obrázek 1) a navržením vhodné strategie hledání meteoritů po tak dlouhé době. To ondřejovskému týmu umožnilo nalézt Benešovské meteority, a to 20 let po pádu, přesně v nově předpovězeném místě!

Tento výsledek je v mnoha ohledech unikátní. Jedná se o první případ na světě, kdy se podařilo nalézt meteorit tak dlouho po pozorovaném bolidu. Navíc to tak byl chronologicky vzato první meteorit

s rodokmenem nalezený na základě záznamů pořízených Evropskou bolidovou sítí (v roce 1991 to byl teprve 4 takový případ na světě). Tým nalezl čtyři malé, značně zvětralé meteority odpovídající velikosti o celkové hmotnosti 12 g. Nejzajímavější výsledek ovšem je, že tyto čtyři meteority jsou tří různých mineralogických typů. Z toho vyplývá, že meteoroid Benešov byl značně různorodý a že obsahoval alespoň tři různé a významně odlišné druhy materiálu. Kromě meteoritu ,,Almahata Sitta”, který spadl v roce 2008 v Súdánu, je to druhý případ bolidu se známou dráhou ve sluneční soustavě, kdy bylo zjištěno podobně různorodé složení původního tělesa. Autoři taktéž ukázali, že v případech velkých, řádově metrových meteoroidů výrazná většina hmoty, která přečká průlet atmosférou, je ve formě malých gramových až desetigramových meteoritů a také poukázali na skutečnost, že je důležité nalézt a zkoumat co největší počet meteoritů z daného pádu.

Projekce konce atmosférické dráhy bolidu Benešov, temná dráha a odpovídající předpovězená pádová oblast pro malé meteority pocházející z hlavního výbuchu a meterity Benešov nalezené v roce 2011.

 Autoři:
   Spurný, P.
; Haloda, J.; Borovička, J.; Shrbený, L.; Halodová, P.

Článek:
   Reanalysis of the Benesov bolide and recovery of polymict breccia meteorites - old mystery solved after 20 years
   Astronomy & Astrophysics, 2014, Volume 570, id.A39, 14 pp
   ADS: 2014A&A...570A..39S
   DOI: 10.1051/0004-6361/201424308