Novinky

Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu putuje na Astronomický ústav AV ČR

Ve čtvrtek 24. září předal v Lannově vile předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš Ceny Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu. Cenu obdržel také autorský tým Astronomického ústavu AV ČR ve složení: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., Mgr. Richard Wünsch, Ph.D., Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Mgr. Pavel Jáchym, Ph.D., Dr. Rhys Taylor, Ph.D., Mgr. Adam Růžička, Ph.D., Mgr. Vojtěch Sidorin, Mgr. František Dinnbier za práci Tvorba hvězd v galaxiích. Více a také fotogalerii najdete na stránkách Akademického bulletinu.

Tvorba hvězd v galaxiích

Astronomie popisuje vývoj vesmíru, tvorbu hvězd a planet. Snažíme se porozumět a především vysvětlit vznik hvězd, popsat tedy místa a podmínky, kde mohou vznikat.  Budoucí hvězdy a planety vznikají z materiálu obohaceného o prvky syntetizované v jaderných reakcích ve hvězdách předchozích generací. A zpětná vazba mezi hvězdami a mezihvězdnou hmotou je hnacím motorem vývoje galaxií. Oceněná práce se zabývá expandujícími obálkami mezihvězdné hmoty, které jsou díky kombinaci gravitačních a hydrodynamických procesů nestabilní a stávají se místy tvorby hvězd. Hvězdy vznikají ve skupinách, ve hvězdokupách, ty se však ve většině případů rychle rozpadají. Pouze výjimečně vznikají dlouhodobě žijící velmi hmotné kulové hvězdokupy. Jejich mladé hvězdy ovlivňují vnitřní prostředí hvězdokupy, kam dodávají produkty jaderných reakcí probíhajících v jejich nitrech a umožňují druhotnou tvorbu chemicky obohacených hvězd další generace. Model „chladnoucích hvězdných větrů“ tak řeší otázku spojenou s nedávnou detekcí více hvězdných generací v kulových hvězdokupách. A přispívá k našemu porozumění vývoje vesmíru. Profesor Jan Palouš vysvětluje podstatu práce svého týmu: „Vesmír je ostrovního typu s galaxiemi coby hvězdnými ostrovy. Jsou galaxie schopny mezihvězdnou hmotu udržet během svého života v galaktických kupách, kde na ně působí dynamický tlak mezigalaktické hmoty? Za jakých okolností dochází k odstranění mezihvězdné hmoty do mezigalaktického prostoru? A mohou v mezigalaktickém prostoru vznikat hvězdy? Na tyto otázky hledáme prostřednictvím pozorování a pomocí numerických simulací odpovědi v publikacích v hlavních světových astrofyzikálních časopisech, kde předkládáme původní výsledky týkající se nestability expandujících obálek, druhotné tvorby hvězd v hmotných hvězdokupách a vyfukování mezihvězdné hmoty z galaxií.“