Akce pro veřejnost

Předání osvědčení o pojmenování planetky Meda Mládková 18. prosince 2015

Slavnostní předání osvědčení o pojmenování planetky Mezinárodní astronomickou unií po paní Medě Mládkové – na počest mecenášky moderního umění a zakladatelky Musea Kampa v Praze.

Slavnostní předání osvědčení o pojmenování planetky Mezinárodní astronomickou unií po paní Medě Mládkové – na počest mecenášky moderního umění a zakladatelky Musea Kampa v Praze.

Koná se v pátek 18. prosince 2015 od 10 hodin v sále 206 (ve druhém patře) v budově Akademie věd ČR Národní 3, Praha 1.

Předání se uskuteční za účasti předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., prof. RNDr. Jana Palouše, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., Dr. Jiřího Grygara, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. a čestného předsedy České astronomické společnosti, která osvědčení v ČR vydává, objevitelky asteroidu Bc. Lenky Kotkové z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. a JUDr. Jiřího Pospíšila, člena správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

Slavnostní akt je přístupný veřejnosti.

Předání osvědčení o pojmenování planetky Meda Mladková. Autor: Astronomický ústav AV ČR
Předání osvědčení o pojmenování planetky Meda Mladková. Autor: Astronomický ústav AV ČR.