Logo a grafický manuál

Logo a grafický manuál

Na této stránce naleznete základní informace týkající se loga ASU a jeho použití. Šablony pro aplikaci loga na tiskoviny vám rád poskytne tiskový tajemník ASU.

Logo

Základní podoba značky ASU (loga) se skládá  ze znaku a z logotypu. Znak ASU tvoří motiv zatmění  s nápisem “asu” v modrém kruhovém poli s vyřízlým kruhovým obloukem. Logotyp ASU tvoří text s názvem ústavu sesazený vertikálně do třířádkového uspořádání a umístěný napravo od znaku.

Logo ASU Základní barevná verze loga se používá pro většinu aplikací buď v pozitivním provedení na bílém podkladu nebo v negativním provedení na podkladu tmavém. Tato verze je preferovanou a také nejpoužívanější verzí značky ASU pro veškeré firemní materiály a komunikaci.

V odkazech napravo naleznete základní tvar značky v RGB provedení. Jiné varianty začky nebo vezi pro tisk (CMYK) rádi poskytneme na vyžádání.

Grafický manuál

Grafický manuál značky ASU Grafický manuál obsahuje podrobná pravidla užití značky ASU, zejména popis variant a barevných variací loga, určení jeho ochranné zóny a podrobné informace o pravidlech jeho použití a způsobu umístění na podklady.

Oficiální název a zkratka ústavu

Oficiální název ústavu je stanoven zřizovací listinou a uvádí se v uedené podobě na všech oficiálních dokumentech, kde ústav vystupuje v roli právnické osoby, a to jak českých, tak cizojazyčných.

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

(počáteční písmeno názvu ústavu se píše vždy velké, slovo ústav začíná malým písmenem, mezi AV a ČR je nedělitelná mezera, zkratka právní formy "v. v. i." se odděluje od názvu čárkou a píší se v ní mezery)

 

V anglickém jazyce zní překlad oficiálního českého názvu

Astronomical Institute of the CAS

(počáteční písmena anglického názvu ústavu se kromě předložek a členů píší velká, zkratka CAS tvoří jedno slovo, označení právní formy, zkratka v. v. i., se v anglickém názvu nepoužívá).

 

Pro označení názvu ústavu se používá jednotná zkratka ASU. Zkratka se píše verzálkami, v angličtině a jazycích používajících mluvnický člen se zkratka používá bez členu.