Věda a výzkum

Oddělení meziplanetární hmoty

V oddělení meziplanetární hmoty probíhá výzkum malých těles Sluneční soustavy, zvláště meteoroidů a asteroidů. Pozornost je věnována studiu interakcí meziplanetárních těles různých velikostí se zemskou atmosférou. V oddělení MPH probíhá také fotometrický výzkum asteroidů.

Video: Výzkum meziplanetární hmoty v Astronomickém ústavu AV ČR

Díky spolupráci s pracovníky Oddělení meziplanetární hmoty vzniklo video, ve kterém se dozvíte nejdůležitější informace a zajímavosti o předmětu výzkumu tohoto oddělení. RNDr. Pavel Spurný, CSc. představí hlavní činnost oddělení, Mgr. Petr Pravec, Ph.D. přiblíží svět planetek a výzkum dvojplanetek, Kamil Hornoch se zaměří na způsoby pozorování planetek, Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. zhodnotí nebezpečí střetu Země s planetkou, RNDr. Pavel Spurný, CSc. přiblíží síť fotografických kamer na sledování meteorů, Mgr. Pavel Koten, Ph.D. se zaměří na jejich natáčení pomocí videokamer, Mgr. David Čapek, Ph.D. ukáže spektra meteorů a vysvětlí, co se z nich dá zjistit, RNDr. Jiří Borovička, CSc. vás seznámí s hledáním meteoritů a na závěr RNDr. Pavel Spurný, CSc. vysvětlí, co jsou meteority s rodokmenem.

Video ke stažení: vyšší kvalita (960p, H.264, 177 MB), nižší kvalita (480p, H.264, 43 MB)

 

Oddělení je rozděleno do dvou pracovních skupin

Skupina fyziky meteorů

Pozoruje meteory a pracuje na teoretických interpretacích pozorování. Základním observačním systémem je Evropská bolidová síť. Pro pozorování slabých meteorů se používají citlivé televizní kamery. Pozorovaná data jsou použita ke studiu fyzikálních procesů během průniku meteoroidu do zemské atmosféry, což zahrnuje záření, ionizaci a fragmentaci meteoroidů. Určujeme fyzikální vlastnosti a chemické složení různých typů meteoroidů, jejich původ a rozložení ve sluneční soustavě, jejich vztah ke kometám, asteroidům a meteoritům.

Vedoucí: Pavel Koten

Informace o jasných nebo jinak zajímavých bolidech najdete na stránce Významné bolidy

 

Skupina planetek

Zabývá se fyzikálním výzkumem planetek, zvláště jejich podvojnosti, rotačních a objemových parametrů. Nejdůležitějším pozorovacím přístrojem je 0,65 m dalekohled vybavený CCD kamerou, který se nachází v Ondřejově a 1,5m dalekohled na La Silla v Chile. Spolupráce s observatořemi po celém světě nám poskytuje data z množství jejich přístrojů, což umožňuje mnohem důkladněji poznat studované objekty.

Vedoucí: Petr Pravec

Více na http://www.asu.cas.cz/~ppravec/neo.htm

 

Kontakt

Vedoucí oddělení: Jiří Borovička
Zástupce: Petr Pravec
Sekretářka: Hana Zichová
tel.: +420 323 620 160
email:
Adresa: Fričova 298, 251 65 Ondřejov