Věda a výzkum

Stelární oddělení

Stelární oddělení je jedním ze čtyř oddělení Astronomického ústavu Akademie věd České Republiky. Provádí špičkový vědecký výzkum a věnuje se široké paletě moderních témat včetně fyziky horkých hvězd a hvězd o nízké hmotnosti, extrasolárních planet a astrofyziky vysokých energií.

Provozuje největší optický astronomický přístroj v České republice, Perkův dalekohled s primárním zrcadlem o průměru 2 metry. Dalekohled je využíván pro pozorování hvězd a hvězdných systémů, včetně systémů s exoplanetami. Oddělení má k dispozici další dvojici menších teleskopů: D50 a BART. Oba tyto přístroje jsou určeny především k pozorování optických protějšků (dosvitů) gama záblesků.

Oddělení je rozděleno na tři vědecké pracovní skupiny – Fyzika horkých hvězd, Výzkum extrasolárních planet a Astrofyzika vysokých energií. Čtvrtá pracovní skupina – Provoz a rozvoj Perkova dalekohledu – je více technická a jejím úkolem je zajišťovat činnost hlavního teleskopu a jeho přístrojového vybavení.

 Více na: stelweb.asu.cas.cz 

Video: Výzkum hvězd v Astronomickém ústavu AV ČR

Ve spolupráci se Stelárním oddělením vzniklo v roce 2013 krátké video, které shrnuje nejdůležitější informace a zajímavosti o našem výzkumu. Vědečtí pracovníci představí svoji práci a nejstudovanější objekty. Vysvětlí, co je spektrum hvězdy a jak se z něj dozvědět důležité informace. V neposlední řadě ukážou také největší český astronomický přístroj – Perkův dalekohled.

Video ke stažení: vyšší kvalita (HD, 960p, H.264, 174 MB), nižší kvalita (480p, H.264, 42 MB)

Oddělení je rozděleno do pracovních skupin

Fyzika hvězd

Výzkum této pracovní skupiny se dlohodobě soustřeďuje na studium hmotných horkých hvězd v pozdních stádiích vývoje. Studované objekty mohou být buď osamocené nebo tvoří složku dvojhvězdy či vícenásobného systému. Výzkum hmotných hvězd je doplněn studiem hvězd o nízké hmotnosti v pozdních stádiích vývoje. Skupina provádí také teoretický výzkum orientovaný na modelování hvězdných atmosfér a obálek se zaměřením na hmotné horké hvězdy. Rovněž je zapojena do výzkumu v astro-informatice, snaží se vyvinout nové metody a nástroje, které by umožnily efektivně pracovat s exponenciálně vzrůstajícím množstvím astronomických dat.

Výzkumná témata skupiny:

  • hvězdné atmosféry a hvězdný vítr, jejich modelování

  • hmotné hvězdy v krátkých přechodových fázích vývoje

  • astro-informatika (práce s rozsáhlými datovými archivy)

Vedoucí skupiny: Michaela Kraus
Vědečtí pracovníci: Jiří Kubát, Brankica Kubátová, Tiina Liimets, Olga Maryeva, Peter Neméth, Julieta Sanchez Arias, Petr Škoda, Joris Vos

Více na: stelweb.asu.cas.cz/cs/fyzika-horkych-hvezd/

 

Skupina výzkumu exoplanet

Skupina se zaměřuje na detekci a charakterizaci systémů s exoplanetami, extrasolárních planet a jejich atmosfér. Při pozorování využívá metody transitů a spektroskopická měření radiálních rychlostí hvězd. K tomuto účelu používají členové skupiny velkých pozemních teleskopů a také Perkův dalekohled v Ondřejově vybavený ešeletovým spektrografem. Skupina se zaměřuje především na kandidáty na exoplanety objevené v rámci kosmických misí Kepler/K2 a TESS. Členové skupiny v současnosti pracují na projektu přestavby a instalace spektrografu PLATOSpec na dalekohled ESO (Observatoř La Silla, Chile). Zařízení by mělo sloužit jako pozemní podpora kosmické mise PLATO. 

Členové týmu také koordinují grant ERASMUS+, v jehož rámci plánují cyklus přednášek pro veřejnost.

Vedoucí skupiny: Petr Kabáth
Vědečtí pracovníci: Marek Skarka, Marie Karjalainen, Raine Karjalainen, Tereza Klocová 

Více na: stelweb.asu.cas.cz/cs/vyzkum-extrasolarnich-planet/

 

Astrofyzika vysokých energií

Skupina se zabývá studiem galaktických a extragalaktických zdrojů záření s vysokou energií a to ve viditelném, dalekém ultrafialovém, rentgenovém a gama záření. Zaměřuje se na multispektrální analýzu gama záblesků, jejich optických protějšků a dalších objektů. Pozorovací data získávají členové skupiny především pomocí satelitů a v optickém oboru velkými pozemními přístroji včetně modernizovaného Perkova dalekohledu. Spolupracují také na projektu pozemní observatoře pro sledování gama záření – Cherenkov Telescope Array (CTA). Skupina provozuje dvojici malých robotických dalekohledů – BART a D50. Členové skupiny jsou zapojeni do družicových projektů Evropské kosmické agentury ESA (INTEGRAL, Gaia, XEUS) a NASA (Constellation X). Pravidelně organizují mezinárodní konference a workshopy jako například International workshops on Astronomical X–Ray Optics (AXRO) a další.

Vedoucí: Martin Jelínek
Vědečtí pracovníci: René Hudec, Vojtěch Šimon

Více na: stelweb.asu.cas.cz/cs/astrofyzika-vysokych-energii/

 

Skupina provozu a rozvoje Perkova dalekohledu

Hlavním úkolem skupiny je zajištění provozu a rozvoje dalekohledu, členové rovněž pracují každou pozorovací noc jako pozorovatelé. Perkův dalekohled s primárním zrcadlem o průměru 2 metry je největším optickým astronomickým přístrojem v České republice. Je v činnosti od roku 1967 a stal se národním přístrojem astrofyzikálního výzkumu. V roce 2019 prošel teleskop zásadním vylepšením. Jeho optická konfigurace byla kompletně změněna. Nyní využívá optických vláken k přivedení světla z primárního ohniska do místností, ve kterých se nachází přístroje – jednařádový a ešeletový spektrograf. Díky tomuto vylepšení bylo dosaženo vyšší efektivity, je možné pozorovat slabší zdroje a rozšířila se škála možných pozorovacích programů. Do primárního ohniska Perkova dalekohledu byla nově umístěna fotometrická kamera určená k přímému zobrazení.

Vedoucí: Miroslav Šlechta

Více o dalekohledu: stelweb.asu.cas.cz/cs/perkuv-dalekohled/

  

Kontakt

Vedoucí oddělení: Brankica Kubátová
Zástupce: Martin Jelínek
Sekretářka: Eva Žďárská
telefon: +420 323 620 226
e-mail: zdarska @ asu.cas.cz
Adresa: Fričova 298, 251 65 Ondřejov