Děti a mládež

střední školy - praktická část 1

Praktická astronomie- část 1.

Na obrázku vidíme planetu Jupiter s jeho čtyřmi největšími měsíci. Nazývají se též Galileiho podle svého objevitele. Pozorování této jakoby zmenšené „planetární soustavy“ mělo v minulosti veliký vliv na vývoj představ o uspořádání vesmíru. Jelikož měsíce evidentně obíhají kolem Jupiteru, byl to dobrý důkaz pro vyvrácení geocentrické teorie, podle které je středem Země a ostatní tělesa obíhají kolem ní.

30. Číslem 1 je na obrázku označen hurikán, který v atmosféře Jupitera pozorujeme už stovky let. Je tak veliký, že by se do jeho průměru vešly dvě Země. Jmenuje se:
Velká rudá skvrna
Velký rudý mrak
Velký rudý oceán
31. Nejsvětlejším měsícem Jupitera je měsíc číslo 2. Jeho povrch je pokryt silnou vrstvou ledu, která způsobuje velikou odrazivost slunečního světla. Jeho jméno je podobné názvu jednoho ze zemských světadílů. Jakému?
Asie
Evropa
Amerika
32. Měsíc označený číslem 3 je v sopečné činnosti nejaktivnějším tělesem sluneční soustavy. Společně se Zemí je taky jediným tělesem, kde se ještě vulkanická činnost projevuje. Narozdíl od ní tam však vyvěrá roztavená síra, která je příčinou černo-červenožlutého zbarvení, díky kterému si měsíc vysloužil přezdívku „obří pizza“. Jmenuje se:
Himalia
Ananke
Io
33. Čtyřka na obrázku patří měsíci, který je největším v celé sluneční soustavě. Svým průměrem dokonce předčil nejmenší planetu Merkur, i když o pouhých 500 kilometrů. Je to:
Ganymedes
Hermes
Carpo