Děti a mládež

střední školy - praktická část 2

Praktická astronomie- část 2.

Obrázek ukazuje část sluneční soustavy při pohledu shora. Kromě drah čtyřech planet jsou římskými čísly vyznačené dráhy dvou komet I a II.

34. Které tvrzení je správné?
doba oběhu komety I je větší než doba oběhu komety II
doba oběhu komety II je větší než doba oběhu komety I
doby oběhu obou komet jsou stejné
35. Na dráze komety I jsou vyznačeny dva body. V bodě 1 je kometa na své dráze nejblíže u Slunce a v bodě 2 nejdále. Jmenují se:
perigeum a apogeum
perijovum a apojovum
perihélium a afélium
36. Ve kterém z těchto bodů kometa dosahuje nejvyšší rychlost?
v bodě 1
v bodě 2
v obou stejně
37. Která z komet může rozpadem vytvořit meteorický roj pozorovatelný ze Země?
kometa I
kometa II
ani jedna
38. Předpokládejme, že kometa je v bodě 3 a že se pohybuje proti směru hodinových ručiček. Kam bude směrovat ohon?
ke Slunci, protože ohon vždy směruje ke Slunci
od Slunce, protože ohon vždy směruje od Slunce
za kometu, protože ohon vždy směruje za kometu proti směru pohybu