Děti a mládež

Astronomický test pro střední školu: všeobecný přehled

V následujícím krátkém testu si můžeš vyzkoušet, jak jsi na tom se základy astronomie. U každé otázky vyber jednu odpověď a na konci klikni na tlačítko vyhodnocení testu. Správné odpovědi se označí zeleně a špatné červeně.

Dáš všechny odpovědi správně?

galaxie
otevřené hvězdokupy
souhvězdí

23,5°
90°
Betelgeuze má větší průměr, ale menší povrchovou teplotu než Slunce.
Betelgeuze má větší průměr a taky větší povrchovou teplotu než Slunce.
Betelgeuze má menší průměr, ale větší povrchovou teplotu než Slunce.
Kulové hvězdokupy jsou starší než otevřené.
Kulové hvězdokupy obsahují větší počet hvězd než otevřené.
Kulové hvězdokupy se nachází v galaktickém disku, zatímco otevřené v galaktickém halu.
extrapolární
cirkumpolární
bipolární
Býk
Beran
Blíženci
Vega
Algol
Mira
Velká medvědice, Drak, Kassiopea
Labuť, Orel, Lyra
Velký pes, Malý pes, Orion
eliptické
spirální
nepravidelné
dvakrát
jednou
nikdy