Děti a mládež

Astronomický test pro 1. stupeň ZŠ: všeobecný přehled

V následujícím krátkém testu si můžeš vyzkoušet, jak dobrým astronomem jsi. U každé otázky vyber jednu odpověď a na konci klikni na tlačítko vyhodnocení testu. Správné odpovědi se označí zeleně a špatné červeně.

Zvládneš správně odpovědět na všechny otázky a dostat jedničku s hvězdičkou?

rostliny
dějiny
vesmír
žlutou
červenou
zelenou
7
8
9
první
druhá
třetí
Mars
Země
Jupiter
Slunce
kometa
Měsíc
Měsíc
Slunce
hvězda Sírius
Slunce
Měsíc
Polárka
východ
jih
západ
sever
východ
jih
3
4
5
kometa
ohonice
vlasatá planeta