Děti a mládež

2. stupeň ZŠ - praktická část 1

Praktická astronomie- část 1.

Nákres ukazuje oběžnou dráhu Měsíce kolem Země.

31. Jakou fázi Měsíce pozorujeme v poloze číslo 2?
úplněk
první čtvrť
nov
32. Ve které poloze Měsíc na obloze neuvidíme (resp. vidíme jeho neosvětlenou stranu)?
v poloze č. 2
v poloze č. 3
v poloze č. 4
33. Za jak dlouhou dobu se vystřídají všechny fáze Měsíce?
za 14 dní
za 28 dní
za 31 dní
34. Tvar jakého písmene abecedy má Měsíc v první čtvrti?
tvar písmene C
tvar písmene O
tvar písmene D
35. Zatmění Měsíce vzniká při jeho průchodu zemským stínem. Ve které fázi může dojít k zatmění Měsíce?
úplněk
nov
poslední čtvrť
36. Zatmění Slunce je vlastně přechod Měsíce před slunečním diskem. V jaké fázi Měsíce můžeme tento jev pozorovat?
úplněk
nov
poslední čtvrť