Věda a výzkum

Vědecká oddělení

Vědecká činnost prováděná na Astronomickém ústavu zahrnuje široký okruh témat. Zkoumáme tělesa a jevy od bezprostředního okolí Země až po vzdálené galaxie. Vědecké aktivity jsou rozděleny do čtyř vědeckých oddělení.