Veřejnost a média

Archiv akcí

Rok 2009

 

Výstava u Národního divadla

Jedinečnou exteriérovou výstavu Vesmír - dobrodružství objevů můžete shlédnout na piazzetě Národního divadla v Praze mezi historickou budovou a Novou scénou, a to do konce března. Na exteriérové výstavě se v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009 podílely Akademie věd ČR, Hlavní město Praha, Národní divadlo a Astronomický ústav AV ČR. Výstava je zdarma přístupná 24 hodin denně, v noci je osvětlena.

Litomyšl v Mezinárodním roce astronomie

Litomyšl v Mezinárodním roce astronomie. Pátek 3. a sobota 4.dubna 2009. Akce v rámci Mezinárodního roku astronomie, na které se podílí Astronomický ústav AV ČR.

100 hodin astronomie

100 hodin astronomie, online přenos 80 dalekohledů kolem světa (3. dubna 11 hod až 4. dubna 11 hod).

Výtvarná soutěž pro děti z mikroregionu Ladův kraj

ZUŠ Říčany vyhlásila již pátý ročník výtvarné soutěže. Letošní ročník bude zasvěcen Mezinárodnímu roku astronomie 2009 a soutěž pod příznačným názvem VIDÍM VESMÍR probíhá ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR.

Dny otevřených dveří na observatoři v Ondřejově 2009

Veřejnosti se otevřela naše pracoviště, byl k dispozici doprovodný program pro dospělé i pro děti a také noční pozorování oblohy dalekohledy.

Divadelní dětský jarmark v Divadle v Dlouhé, Praha 1 na téma Mezinárodního roku astronomie

V Divadle v Dlouhé v Praze začal divadelní festival DÍTĚ V DLOUHÉ určený dětem a jejich dospělým. Je to již 11. ročník, letos inspirovaný Mezinárodním rokem astronomie. O víkendu 6. a 7. června 2009 bude doprovozen Divadelním dětským jarmarkem. Ten pořádá Divadlo v Dlouhé ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR. Návštěvníkům divadelních představení nabídneme ukázky dalekohledů, projekci fotografií vesmírných objektů a dětský program. Nad festivalem přijali záštitu primátor hlavního města Prahy Pavel Bém a předseda Českého organizačního výboru Mezinárodního roku astronomie Jiří Grygar.

Konference Keplerův odkaz v kosmickém věku

Národní technické muzeum se rozhodlo v rámci projektu Mezinárodního roku astronomie uspořádat ve dnech 24.-27. srpna 2009 v budově muzea Mezinárodní konferenci Keplerův odkaz v kosmickém věku (400 let od publikace Keplerovy Astronomia Nova). Spolupořadatelem je i Astronomický ústav.

Astronomie pro gymnázium J. Ortena v Kutné Hoře

Astronomický ústav AV ČR se mimo svoji vědeckou práci také věnuje podpoře studentů. Přednáška o Slunci spojená s pozorováním Slunce a noční pozorování pro vybrané třídy proběhly 21. 9. 2009 na Gymnáziu J. Ortena v Kutné Hoře. Reportáže na stránkách gymnázia 1. a 2.

Soustředění astronomické olympiády

Na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově proběhlo soustředění Astronomické olympiády jako přípravka na Mezinárodní astronomickou olympiádu v Číně. Pět vybraných žáků a studentů bude reprezentovat Českou republiku.

Seminář Planetární soustavy ve vesmíru

Seminář Planetární soustavy ve vesmíru. Na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Astronomickýcm ústavem AV ČR a Českou astronomickou společností. Seminář je určen pracovníkům hvězdáren, vedoucím astronomických kroužků i zájemců z řad veřejnosti.