Novinky

RNDr. Boris Valníček, DrSc. devadesátiletý

Boris Valníček přednáší na Kosmos-News Party 2011. Foto: KNP.
Boris Valníček přednáší na Kosmos-News Party 2011. Foto: KNP.

Vědec, který stál u zrodu československé kosmonautiky, se narodil 11.4.1927 v Jičíně. Po maturitě na Karlínské reálce vystudoval v letech 1946-1950 meteorologii a experimentální fyziku na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. V roce 1950 nastoupil do Astronomického ústavu ČSAV, kde pracoval v oblasti sluneční fyziky a v roce 1953 obhájil disertaci na téma slunečních vlivů v meteorologii. Zabýval se vývojem přístrojové techniky pro pozorování Slunce.

Po založení organizace INTERKOSMOS v roce 1967 vedl práce na přípravě československých kosmických experimentů jako vedoucí oddělení kosmického výzkumu Astronomického ústavu ČSAV. V roce 1984 získal vědeckou hodnost doktora matematicko-fyzikálních věd. Od roku 1992 je v důchodu.

V roce 2009 obdržel putovní cenu Křišťálová přilba, kterou každoročně uděluje Asociace účastníků kosmických letů (Association of Space Explorers - ASE) jako své nejvyšší vyznamenání.

Při příležitosti 90. jubilea Dr. Valníčka a na počest jeho průkopnické práce byl horizontální spektrograf v laboratoři Slunečního oddělení pojmenován jeho jménem. Gratulační dopis Dr. Valníčkovi odevzdal ředitel Astronomického ústavu AV ČR prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.