Novinky

Dny otevřených dveří na pražském pracovišti Astronomického ústavu AV ČR 10. a 11. listopadu 2017

Dny otevřených dveří na spořilovském pracovišti Astronomického ústavu - plakátek s programem
Dny otevřených dveří na spořilovském pracovišti Astronomického ústavu - plakátek s programem

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy a mnoho dalšího. Letošního ročníku, který proběhne mezi 6. a 12. listopadem 2017, se opět zúčastní i Astronomický ústav AV ČR. Kromě přednášek a projekcí filmů na různých místech České republiky vás zveme na dny otevřených dveří Oddělení galaxií a planetárních systémů na pražském Spořilově (Boční II č. 1401) v pátek 10. a sobotu 11. listopadu 2017.

Na dny otevřených dveří zavítáte na adrese Praha 4, Spořilov, Boční II č. 1401 (nejbližší stanice metra C Roztyly). V pátek 10. listopadu 2017 začne program pro školy – začátky v 8:30 a v 10:30, nutno se předem objednat na kontaktu m.machackova@ig.cas.cz. Na večer je pak naplánovaná přednáška pro veřejnost a pozorování dalekohledem (za jasného počasí). V sobotu 11. listopadu 2017 bude program probíhat od 10 do 17 hodin.

 

Naučná stezka třemi ústavy Akademie věd ČR pro školy

Pátek 10. listopadu, 8:30 – 12:30, NUTNÁ REZERVACE (tři ústavy areálu na Spořilově)

Projdete naučnou stezkou třemi ústavy Akademie věd ČR – Astronomický ústav, Geofyzikální ústav a Ústav fyziky atmosféry. Pro školní skupiny o maximálním počtu 20 osob bude připraveno šest stanovišť. Prvních šest skupinek projde stezku mezi 8:30 až 10:30. Od 10:30 přivítáme dalších šest skupin. Školy si musí rezervovat konkrétní čas - rezervace na m.machackova@ig.cas.cz.

 

Večerní program včetně pozorování oblohy

Pátek 10. listopadu, 18:00 – 21:30 (v budově Astronomického ústavu)

Zažijete simulaci černé díry, v minikině se budete moci podívat do vesmíru a na to, jak ho vědci zkoumají, a podíváte se dalekohledem (za jasného počasí na nejjasnější objekty světlem velmi omezené pražské oblohy, v případě zatažené oblohy se podíváte na Prahu, v případě deště se nepozoruje).

 

Přednáška: V Mléčné dráze oblačno, s občasnými přeháňkami kovového deště

Pátek 10. listopadu, 20:00 (v budově Ústavu fyziky atmosféry)

Koloběh hmoty v Galaxii, mezi hvězdami a mezihvězdným plynem, je určitou analogií pozemského počasí a koloběhu vody v přírodě. Z řídkého plynu rozptýleného v galaxiích vznikají hustá oblaka, ve kterých se tvoří hvězdy. Hvězdy pak vracejí část hmoty zpět do mezihvězdného plynu formou větrů a explozí a zároveň tak intenzitu tvorby hvězd regulují. Navíc ve hvězdách vznikají prvky těžší než prvotní vodík a helium a z nich pak mezihvězdný prach, ze kterého se vytvořily planety včetně naší Země.

Přednáší Mgr. Richard Wünsch, Ph.D.
Richard Wünsch vystudoval astronomii a astrofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá numerickým modelováním mezihvězdné hmoty se zaměřením na tvorbu hvězd. V současné době je vedoucím Oddělení galaxií a planetárních systémů.

 

Naučná stezka třemi ústavy Akademie věd ČR pro veřejnost

Sobota 11. listopadu 2017, 10:00–17:00 (tři ústavy areálu na Spořilově)

Projdete si naučnou stezkou třemi ústavy Akademie věd ČR – Astronomický ústav, Geofyzikální ústav a Ústav fyziky atmosféry. Postupně se zastavíte na šesti stanovištích, vždy na dvou každého ústavu, kde se seznámíte s vědeckou prací v oborech astronomie, fyzika atmosféry a geofyzika. Lektoři svůj výklad přizpůsobí věku zájemců. U nás zažijete simulaci černé díry, v minikině se budete moci podívat do vesmíru a na to, jak ho vědci zkoumají a podíváte se dalekohledem - za jasného počasí na naši nejbližší hvězdu Slunce, při zatažené obloze aspoň na Prahu.

 

Program pro děti aneb „Rodiče na přednášku, děti zabavíme“

Sobota 11. listopadu, 10:00 –14:30 (v budově Astronomického ústavu AV ČR)

Rodiče na přednášku, děti zabavíme… Ale rodiče samozřejmě mohou s dětmi zůstat a většinou to tak bývá. Dílničky, vyrábění, kvízy, úkoly. A něco s sebou domů.

 

Přednáška: Tání ledovců z družicových gravimetrických měření

Sobota 11. listopadu, 12:30 (v budově Ústavu fyziky atmosféry)

Přednáška stručně představí družicová měření změn zemského gravitačního pole, která přinesla v nedávné době unikátní informace o změnách ledovcového příkrovu v Grónsku a v dalších odlehlých oblastech naší zeměkoule.

Přednáší Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D.
Aleš Bezděk je vědeckým pracovníkem Oddělení galaxií a planetárních systémů Astronomického ústavu AV ČR. Studuje gravitační i negravitační vlivy na pohyb umělých družic Země a zabývá se gravitačním polem Země.

 

Přednáška: Gravitační vlny hýbou celým světem

Sobota 11. listopadu, 15:30 (v budově Ústavu fyziky atmosféry)

Černé díry vznikají, když se hmota zcela zhroutí vlastní tíhou. Je velmi těžké je objevit, protože z nich nemůže uniknout nic, ani světlo. O jejich výskytu se tak můžeme dozvědět díky pozorování hmoty, která na ně dopadá. Zcela nově nám také umožňuje objevovat dosud nepoznané černé díry i měření gravitačních vln. Díky nim se lidstvu poprvé podařilo zachytit okamžik splynutí dvou černých děr. Stalo se tak ve vzdálenosti více než miliardu světelných let daleko v době, kdy se na Zemi teprve vyvíjely jednobuněčné organismy. Tato srážka dvou masivních černých děr způsobila rozechvění, které se šířilo prostorem, až tato vlna dorazila v září 2015 k nám a mezinárodnímu týmu vědců se ji podařilo neomylně zachytit. Díky té značné vzdálenosti to Zemí trhlo jen nepatrně, o zlomek rozměru protonu. Přesto se dá říct, že od té doby gravitační vlny hýbou světem.

Přednáší RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
Jiří Svoboda je vědeckým pracovníkem Oddělení galaxií a planetárních systémů Astronomického ústavu AV ČR. Jeho oborem je rentgenová astronomie a výzkum černých děr.

 

 

Kontakt a další informace:

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
Tel: +420 737 322 815
E-mail: suchan@astro.cz

Oddělení galaxií a planetárních systémů se zabývá studiem galaxií, tvorby a vývoje hvězd a planetárních soustav. Pozorování v infračerveném, ultrafialovém a rentgenovém oboru spektra porovnáváme s analytickými modely a s výsledky počítačových simulací gravitačních a magnetohydrodynamických procesů. V rámci obecné teorie relativity se analyzují a modelují vlastnosti kompaktních objektů, jako jsou jádra aktivních galaxií a neutronové hvězdy. Zkoumá se zde také rotace Země a dynamika asteroidů.

Na programu se podílíme s dalšími dvěma ústavy Akademie věd ve Spořilovském areálu, Ústavem fyziky atmosféryGeofyzikálním ústavem. Další informace rovněž naleznete na www.tydenvedy.cz. V rámci celého Týdne vědy a techniky proběhne ve spořilovském areálu hned několik dalších přednášek pro veřejnost, jejichž výčet je uveden v následující tabulce.

 

Přednášky pro veřejnost ve spořilovském vědeckém areálu v rámci Týdne vědy a techniky

Datum

Čas

Téma

Přednášející

6.11.2017

18:00-19:00

Meteorologické jevy

Dr. Petr Zacharov, UFA

7.11.2017

18:00-19:00

Co nového s ozónovou dírou? Stále hrozba nebo problém vyřešen?

Dr. Michal Kozubek, UFA

8.11.2017

18:00-19:00

Blýská se...

Dr. Ivana Kolmašová, UFA

9.11.2017

18:00-19:00

Polární záře ve vědě, umění a mýtech

Dr. Zbyšek Mošna, UFA

10.11.2017

18:00–19:00

Neobyčejné putování družice Cassini k planetě Saturn

Dr. David Píša, UFA

10.11.2017

19:00–20:00

Seismické vlny a metody studia zemětřesení

RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc., GFU

10.11.2017

20:00–21:00

V Mléčné dráze oblačno, s občasnými přeháňkami kovového deště

Mgr. Richard Wünsch, Ph.D., ASU

11.11.2017

10:30–11:30

Ionosféra a horní atmosféra, ovlivnění Sluncem a ději na Zemi

Dr. Jaroslav Chum, UFA

11.11.2017

11:30–12:30

Malé otřesy pro člověka, velký význam pro vědu, aneb co odhalují zemětřesné roje v Čechách a na Islandu

Ing. Jana Doubravová, GFU

11.11.2017

12:30–13:30

Tání ledovců z družicových gravimetrických měření

Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D., ASU

11.11.2017

13:30–14:30

Klimatická změna a její důsledky

Dr. Lucie Pokorná, UFA

11.11.2017

14:30–15:30

Magnetické pole Země a jeho význam pro náš život

RNDr. Eduard Petrovský, CSc., GFU

11.11.2017

15:30–16:30

Gravitační vlny hýbou celým světem

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D., ASU