Novinky

Bolid 10. září 2023

V neděli 10. září večer a následující den jsme na náš formulář hlášení bolidů dostali 20 hlášení o pozorování jasného meteoru. Tou dobou bylo na celém našem území jasno, stejně jako nad většinou střední Evropy a tak tento bolid vidělo hodně náhodných svědků, z nichž někteří nám svá pozorování popsali. Rozhodující pro jeho popis ale bylo, že všechny přístroje bolidové sítě provozované naším ústavem byly v tu dobu v provozu a tak se nám podařilo získat velmi podrobné a komplexní informace o tomto mimořádném jevu. Ze čtyř stanic nejbližších ke světelné dráze bolidu jsme s velikou přesností a spolehlivostí určili všechny jeho parametry průletu, tedy mimo jiné kde a jak rychle letěl, odkud přiletěl a případně kam mohly jeho pozůstatky dopadnout. Ukázalo se totiž, že i když bolid přestal svítit relativně vysoko (mírně nad 30 km), tak se několik malých, řádově gramových až desetigramových úlomků zbrzdilo natolik, že již pohasly a mohly tedy dopadnout na zemský povrch. Více naleznete zde